DOPRAVNÍ A POZEMNÍ STAVBY - SLUŽBY 

Už více než 10 let provádíme zemní práce pro pozemní a dopravní stavby, stavební práce na rodinných domech (základové desky, hrubé stavby) až po práce na novostavbách komunikací, parkovišť a chodníků u výrobních hal. Na stavby zajišťujeme dopravu materiálu nebo strojů.

Zpracováváme také položkové rozpočty a nabídkové ceny. 

Někdy jsme tak schopni slevit z ceny zakázky, nikdy však ne z její kvality.


STAVEBNÍ PRÁCE


 • výstavba KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ, PARKOVIŠŤ a CYKLOSTEZEK
 • výstavba INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
 • výstavba ZÁKLADOVÝCH DESEK
 • výstavba BAZÉNŮ, PLOTŮ
 • výstavba RODINNÝCH DOMŮ

ZEMNÍ PRÁCE


 • TERÉNNÍ ÚPRAVY
 • VÝKOPOVÉ PRÁCE pro základové konstrukce, sklepy, bazény, ploty
 • VÝKOPOVÉ PRÁCE pro inženýrské sítě 
 • BOURACÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE

KONTEJNEROVÁ 

DOPRAVA

 • ODVOZ a LIKVIDACE stavebních, směsných a bio odpadů
 • PŘEPRAVA zeminy a sypkých hmot
 • PŘEPRAVA materiálu
 • PŘEVOZ stavebních strojů a mechanizace


NAŠE REFERENCE

Přechod pro chodce, úprava chodníků a zastávek

Lokalita: Dolany - Dolánky
Realizace: 08/2020 - 11/2020

V Dolánkách jsme opravili dva autobusové zálivy, vybudovali přechod pro chodce se signalizačním zařízením a osvětlením podél komunikace I/46. V zastavěné části jsme provedli úpravu chodníků pro pěší.


Pozemní komunikace, parkoviště a chodníky

Lokalita: Areál firmy NUTREND
Realizace: 09/2017 - 09/2018

V areálu olomoucké firmy NUTREND jsme vybudovali komunikaci, parkoviště a chodníky ze zámkové dlažby. Součástí zakázky bylo zhotovení venkovního požárního vodovodu a dešťové, splaškové a tukové kanalizace.


Oprava chodníků

Lokalita: Obec Dolany
Realizace: 01/2018 - 05/2018

V obci Dolany jsme provedli obměnu chodníků ze zámkové dlažby.Novostavba parkoviště

Lokalita: areál firmy JeHla, Olomouc
Realizace: 06/2015 - 07/2015

V novém areálu firmy JeHla v Olomouci jsme vybudovali parkoviště a příjezdovou komunikaci včetně kanalizace.

2016/2017

Rozárium Olomouc

Dodavatel: Swietelsky Stavebni s.r.o.

(Revitalizace Rozária)

objem 15 mil. 

Podjezd Olomouc

(Oprava podjezdu)

objem 2 mil. 

 DO ROKU 2016